USDDN

 

Zoals vastgelegd in het Jury Handboek – USDDN Wereld Kampioenschappen / Internationale Kampioenschappen

2012 USDDN, US Disc Dog Nationale Kampioenschappen Steering Committee, USDDN.COM

Vertaling naar het Nederlands: Reint Elzinga, Miranda Hesselink, Erica Honingh en Marcel Koning.

 

 • De US Disc Dog Nationals is een jaarlijkse kampioenschapcompetitie die onpartijdig wordt beheerd door vertegenwoordigers van de frisbeehondengemeenschap uit de VS. USDDN competities zijn gehouden aan de regels en richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door het dagelijks bestuur van de USDDN, de Steering Comité. Deze groep vertegenwoordigers van clubs en ervaren handlers stelt de regelgeving samen in het beste belang van spelers en ter ondersteuning van organisatoren van wedstrijden. Het doel van alle USDDN wedstrijden is het voorzien in een omgeving waarin veiligheid, eerlijkheid en plezier voor alle betrokkenen gewaarborgd zijn. Deelnemers aan USDDN wedstrijden dienen zich in het belang van onze honden en onze sport te gedragen. Om een positieve, gezinsvriendelijke situatie tijdens wedstrijden te waarborgen, is de volgende gedragscode van toepassing op alle deelnemers, zowel voor mens als hond:

   

  DOEN

   

  • Geniet van de voorstelling van andere deelnemers en moedig hen aan.
  • Houd rekening met het plezier en veiligheid van anderen tijdens de wedstrijd.
  • De acties van uw hond(en) dienen te allen tijden beheerst te worden.
  • Vermijd het gebruik van alcohol en drugs voor en tijdens de deelname.
  • Wees u bewust van de fysieke grenzen van de hond en van uzelf en handel hiernaar.
  • Houd rekening met weers- en veldomstandigheden tijdens het evenement.
  • Volg de aanwijzingen van de organiserende partij op.
  • Toon respect voor de inspanningen van juryleden en wedstrijdofficials.
  • Werk eerlijk mee aan een onderzoek door officials naar incidenten.
  • Vertoon te allen tijde sportief gedrag.

   

  NIET DOEN

   

  • Deelnemen aan gevechten.
  • Gebruik van vulgaire of ontoepasselijke taal of gebaren.
  • Publiekelijk inspanningen van jury, officials of andere deelnemers bekritiseren.
  • Opzettelijk, roekeloos of zorgeloos letsel toebrengen aan mens of dier.
  • Bewust trachten de aandacht van andere deelnemers tijdens hun show/optreden af te leiden.
  • Opzettelijk nepklachten indienen om het verloop de wedstrijd te verstoren.
  • Proberen de jury te intimideren of om te kopen om hun beslissingen te beïnvloeden.
  • Meedoen in een verminderde geestelijke toestand (zij het door alcohol, drugs, of emotionele vermoeidheid).

   

  Deelnemers die deze gedragscode overtreden, tijdens wedstrijden onder de regels en richtlijnen van de USDDN, kunnen disciplinair vervolgd worden volgens het USDDN ‘Incident Investigation Review Panel’.

  • Leeftijd of geslacht van de speler spelen geen rol. NB: vermelding van junior kan alleen plaatsvinden als de deelnemer op 1 januari van dat competitiejaar 12 jaar of jonger was.
  • Voor de wedstrijd moeten alle deelnemers het registratieformulier lezen en ongewijzigd tekenen, waarin aansprakelijkheidsvrijstelling en publiciteitsrechten zijn opgenomen.

   

  • Een team bestaat uit één hond en één speler.
  • Teams, hond en speler, doen één voor één mee c.q. treden één voor één op. Er wordt niet door meerdere teams tegelijkertijd opgetreden.
  • Slechts het deelnemende team en officials zijn toegelaten op het veld tijdens de wedstrijd.

   

  • Een speler mag zich met meer dan één hond inschrijven voor de wedstrijd.
  • Het USDDN bestuur staat tijdens de wedstrijden frisbees toe van vier frisbeeproducenten, te weten: Wham-O, Inc; Discovering the World; The Innova Hero discs; Hyperflite, Inc.; and DogStar. Voor een volledige lijst van goedgekeurde Frisbees wordt verwezen naar de publicatie van Februari 2009.  Teams mogen maximaal tien (10) frisbees tijdens freestyle rondes en één  (1) frisbee tijdens Toss & Fetch rondes Spelers mogen binnen een speelronde geen frisbees mixen van verschillende gewichten en diameters. Honden met een schouderhoogte van 38 centimeter of minder mogen elk type veilige frisbee met een kleinere diameter gebruiken of de grote/ reguliere frisbees van de goedgekeurde lijst. Als een speler meer dan 10 frisbees gebruikt en dit wordt niet opgemerkt en gemeld voor de start van de voorstelling, dan wordt voor elke frisbee meer 1 punt in mindering gebracht, vóór vermenigvuldiging of totaaltelling.
  • Indien voorradig, zal elke speler bij inschrijving een T-shirt uitgereikt krijgen, dat ongewijzigd
   gedragen dient te worden tijdens de wedstrijd, waarbij logo’s zichtbaar zijn.

   

  • Spelers mogen geen hulpmiddelen tijdens de voorstelling gebruiken (bijvoorbeeld hoepels, stokken, linten etc.).
  • Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, behoudens tijdens de wedstrijd en oefening.
  • Spelers leiden hun hond bij oproep aangelijnd naar het wedstrijdveld en lijnen de hond weer aan na de wedstrijdvoorstelling. Oefenen dient buiten zicht van het wedstrijdveld en toeschouwers te gebeuren, om afleiding van deelnemers te voorkomen.
  • Indien (locale) autoriteiten erom vragen, dienen alle deelnemende honden bewijs van hondsdolheidenting te hebben en in het bezit te zijn van een geldige licentie. Parvo en Kennelhoest (Bordetella) entingen worden sterk aanbevolen voor alle deelnemende honden.
  • Tijdens de wedstrijd zal één of meer juryleden de puntentelling voor elk team bijhouden. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen.
  • Luidruchtige uitlatingen, grof en beledigend taalgebruik en/of ander onsportief gedrag gericht tegen officials, kan leiden tot uitsluiting van deze of meer wedstrijd(en).
  • Spelers zijn te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid en welzijn van hun honden tijdens USDDN wedstrijden. Spelers en/of eigenaren worden geacht steeds toezicht en controle te houden over hun honden.
  • USDDN wedstrijdofficials kunnen naar eigen inzicht het format, wedstrijdreglementen, tijdsduur et cetera wijzigen.
  • Onherroepelijke diskwalificatie volgt in ieder geval, maar is niet gelimiteerd tot, in de volgende situaties: misbruik van de hond door de speler, teven in welke fase van de loopsheid dan ook, in gevaar brengen van de hond en/of agressief gedrag door de hond.
 • Vanaf 23 februari 2009 en daarna geldt als volgt met betrekking tot de nationale en wereld kampioenschap kwalificatie. In het onderstaande treft u het door de USDDN Steering Committee goedgekeurde beleid aan. De SC heeft de volgende onderscheidingen uiteengezet voor de grootte en gewichtsklasse van de frisbees.

   

  Spelers mogen elke toegestane frisbee gebruiken. Echter, spelers mogen GEEN frisbees mixen van verschillende formaten en gewichten in één en dezelfde speelronde. Bijvoorbeeld: deelnemers mogen niet meedoen met Eurablend & standard Fastback in dezelfde speelronde, deelnemers kunnen niet standard fastbacks en Jawz in dezelfde speelronde gebruiken en deelnemers kunnen niet Pup formaat frisbee combineren met frisbees van een groter formaat.

   

  USDDN Goedgekeurde Frisbees en Frisbee Producenten

   

  De USDDN SC vereist, zowel tijdens Toss & Fetch als Freestyle, het gebruik van frisbees zoals gespecificeerd hieronder. Een deelnemer mag geen frisbees mixen binnen één speelronde en alle frisbees moeten van hetzelfde gewicht en formaat zijn. Indien wordt vastgesteld dat een deelnemer toch frisbees heeft gemixt van verschillende formaten en gewichten binnen één speelronde dan worden vijf (5) strafpunten toegekend in de Freestyle vóór de vermenigvuldiging en in de Toss & Fetch ronde zal er één (1) strafpunt worden toegekend per geworpen frisbee. Echter, de toepassing van deze regels kan nooit resulteren in een score lager dan nul. NB: een straf toegepast vanwege het mixen van frisbees staat los (en komt eventueel bovenop) strafpunten voor het in gevaar brengen van de hond.

   

  Wanneer uw hond een hoogte heeft, gemeten vanaf de schouder, van 38 cm. of groter, dan heeft u de keuze uit de frisbees zoals onder omschreven:

   

  Frisbees per grootte en gewichtsklasse:

   

  “Standaard grote frisbees”: diameter tussen 22,9 – 24,1 cm. & minder dan 115 gram

  • Wham-O: Fastback Standard, Flex & Super Flex
  • DTW: Chomper Standard, Flex & SuperFlex
  • Innova Hero: 235’s: AIR and Xtra
  • DogStar: Standard and Crusher

  “Standaard medium frisbees”: diameter tussen 21,6 – 22,2 cm. & minder dan 115 gram

  • Innova Hero: 215’s: Sonic, Super Sonic, Sonic Xtra
  • Hyperflite: K-10 Competition Standard, Frostbite, UV & Midnight Sun

  “Zware grote frisbees”: diameter tussen 22,9 – 24,1 cm. en tussen 130 en 145 gram

  • Wham-O: Eurablend;
  • Innova Hero: 235’s: Super Hero/K9 Candy, SuperStars, SuperSwirls
  • DogStar: Crusher Heavy & Crusher T-Rex

  “Zware medium frisbees”: diameter tussen 21,6 – 22,2 cm. & tussen 130 en 145 gram

  • Hyperflite: Jawz (All variants of Jawz – HyperFlex, XComp, Standard)

   

  Wanneer uw hond een hoogte heeft, gemeten vanaf de schouder, van 38 cm. of minder, dan kunt u kiezen tussen de frisbees zoals boven omschreven. U kunt ook kiezen voor de frisbees zoals onder omschreven, waarvoor dezelfde regels gelden m.b.t. het gemengd gebruik tijdens de wedstrijd, zoals bovenaan de pagina staat beschreven.

   

  “Kleine honden frisbees”: diameter tussen 15,9 – 17,8 cm. & tussen  40 en 90 gram

  • Innova Hero: Pup 160’s
  • Hyperflite: Pup Jawz, Pup Frostbite, Pup Competition Standard
  • Nationals Division Freestyle teams krijgen elk maximaal 120 seconden. De tijd begint te lopen als de speler een worp doet of anderszins een frisbee in vlucht plaats en de hond een beweging maakt die uitgelegd kan worden als een poging de frisbee te achterhalen/grijpen. De jurering begint als de muziek aanvangt. Oefenworpen zijn niet toegestaan.

   

  • Deelnemers worden opgeroepen hun eigen muziek op CD(s) mee te nemen, voorzien van selectieaanduiding om hun optreden op te doen. Doosjes dienen intact te zijn en te zijn voorzien van de naam van de deelnemer.
  • Elk team mag maximaal 10 frisbees gebruiken, daarboven wordt een straf van 1 punt per extra frisbee
  • Honden dienen tenminste 18 maanden te zijn om deel te nemen aan een Freestyle Klasse.
  • Alleen trucs of bewegingen die beginnen of eindigen met de frisbee in vlucht zullen meetellen voor de uitvoering en catch ratio. Op enig moment moet de frisbee in vlucht zijn tijdens een beweging om die beweging/ truc mee te doen tellen. Enkel de frisbees die zijn gegooid voor de hond tellen mee voor de uitvoering en catch ratio. Een frisbee die uit de hand aan de hond gegeven wordt (handtake) telt niet mee.
  • Vernieuwing zal scoren in het respectievelijke jureringonderdeel. Een innovatieve release of individuele truc telt mee in het respectievelijke onderdeel.
  • Onthoud dat het uitvoeren van vaults, waarbij het lichaam van de speler als springplank dient, uitgevoerd moeten worden met het welzijn van de hond in gedachten. Ras, gewicht en temperament bepalen mede de uitvoering gedurende de afzet, vlucht en landing. Algehele controle tijdens deze drie onderdelen moet getoond worden. Overdreven hoogtesprongen en/of frequente herhaling, in het bijzonder crashes, moeten voorkomen worden. Dit kan een downscore of strafpunt(en) opleveren.
  • Als er twee rondes freestyle zijn tijdens een wedstrijd, dient elke freestyleronde met 1,5 vermenigvuldigd te worden, om zo een 85% freestyle en 15% Toss & Fetch verhouding te bereiken.
  • Om dezelfde reden wordt de freestyle met 3 vermenigvuldigd als er slechts één ronde freestyle is, om zo een 85% freestyle en 15% Toss & Fetch verhouding te bereiken.
  • Als er na alle berekeningen, inclusief vermenigvuldigingen en eventuele aftrek, een gelijke stand is in een Freestyle en Toss & Fetch wedstrijd, treedt de tiebreak regel in werking. Dat betekent dat alle 7 teamelementen (uit beide ronden indien van toepassing) bij elkaar geteld worden, en een herberekening levert dan de uiteindelijke winnaar op.
  • Halve finales kennen een willekeurige startvolgorde voor de eerste ronde Freestyle. Dezelfde volgorde wordt gehanteerd voor de Toss & Fetch ronde. De tweede ronde Freestyle wordt in omgekeerde volgorde afgewerkt. De finale kent een omgekeerde startvolgorde gebaseerd op de score uit de halve finale. De Toss & Fetch ronde is daaraan gelijk. De tweede ronde is eveneens omgekeerd gerelateerd aan de score van de eerste ronde plus T&F. Dus laagst scorende eerst etc.

   

  De volgende tabel toont de maximaal haalbare scores voor USDDN Freestyle regels:

   

  Hond Elementen  
  1.GedrevenheidGedurende de hele ronde houdt de hond constante focus en concentratie vast.2,50
  2.AportDe vaardigheid van de hond om frisbees te volgen, achtervolgen en te vangen. Daarnaast het tonen van diverse terugbrengopties op aangeven van de speler, bijvoorbeeld aan de voeten van de speler, weg van de speler en/of in de hand van de speler.2,50
  3.Atletisch vermogenDe hond moet consistentie en controle tonen tijdens springen en landen, staan, rennen, flips en/of vault manoeuvres2,50
  4.GripVoor, tijdens en na de vangst dient de hond blijvende toewijding en gerichte aandacht te tonen om de frisbee te vangen en goed en constant vast te houden (grip) zonder klapperen.2,50
   Totaalscore hond =10,00
     
  Speler Elementen  
  1.VeldpresentatieDe show dient een doordachte beweging over het veld te zijn, waarbij een variëteit van worpen wordt gedaan van diverse lengtes en in diverse richtingen.2,50
  2.Release DiversiteitDe speler moet een variëteit aan worpen tonen, met variabele greep (grip) en loslaatopties (releases) met een minimum van 3 verschillende loslaatopties.2,50
  3. Disc ManagementWerpen en oprapen van frisbees dient vloeiend, samenhangend en zonder onderbrekingen te gebeuren.2,50
  4. Ritmisch TeamOvergangen tussen manoeuvres en onderdelen dienen vloeiend en soepel te verlopen.2,50
   Totaalscore speler =10,00
     
  Team Elementen(enkel de beste 4 van de volgende 7 tellen mee voor de score) 
     
  1. Twee OversHet team toont 2 verschillende over-the-body trucs: de hond springt over een lichaamsdeel van de speler, zonder deze te raken, om een frisbee in vlucht te vangen.2,50
  2. Twee VaultsHet team toont 2 verschillende vaults: de hond springt via het lichaam van de speler, waarbij de hond het lichaam van de speler gebruikt om zich af te zetten. De speler gebruikt 2 verschillende houdingen.2,50
  3. Multiple SegmentDe speler toont 1 segment met daarin tenminste 3 opeenvolgende en snelle worpen met maximaal 1 seconde tussentijd tussen de releases.2,50
  4. Vangst hondDe speler toont 1 truc met vangst van de hond met frisbee in vlucht.2,50
  5. Team BewegingGecoördineerde beweging samen met de hond, bijvoorbeeld samen draaien, weave tussen de benen, dog stall afgesloten met een frisbee in vlucht.2,50
  6. PasseerbewegingOpeenvolgende worpen, waarbij de hond ten minste twee keer vlak langs de speler loopt in een rechte lijn. De speler blijft op dezelfde plek staan.2,50
  7. Gerichte     afstandsbewegingHet team voert een figuur uit met ten minste 4 opeenvolgende afstandsworpen waarbij de hond de frisbees vangt op enige/ruime afstand (richtlijn minimaal 5 meter) van de speler, zoals een zig-zag, circulaire uitloop of vergelijkbaar.2,50
   Circulair uitloop onderdeel  1)___2)___3)___4)___ 
   Zig-Zag onderdeel      1)___2)___3)___4)___ 
   Totaalscore team =10,00
     
  UitvoeringUitvoeringsscore = ___vangsten/___worpen x 10=10,00
   Minimaal 18 worpen (bij 2 rondes Freestyle wordt elke ronde vermenigvuldigd met 1,5) 
     
   TOTAALSCORE =40,00

   

   

  In aanvulling op deze regels worden wedstrijden gejureerd op basis van de US Disc DOG Judging Criteria for Freestyle. Deze criteria worden beneden genoemd.

   

  1. Het USDDN bestuur staat tijdens de wedstrijden frisbees toe van vier frisbeeproducenten, te weten: Wham-O, Inc; Discovering the World; The Innova Hero discs; Hyperflite, Inc.; and DogStar. Voor een volledige lijst van goedgekeurde Frisbees wordt verwezen naar de publicatie van Februari 2009 (zie blz. 5).
   Teams mogen maximaal tien (10) frisbees tijdens freestyle rondes en één (1) frisbee tijdens Toss & Fetch rondes gebruiken. Spelers mogen binnen een speelronde geen frisbees mixen van verschillende gewichten en diameters.
   Honden met een schouderhoogte van 38 centimeter of minder mogen elk type veilige frisbee met een kleinere diameter gebruiken of de grote/reguliere frisbees van de goedgekeurde lijst. Als een speler meer dan 10 frisbees gebruikt en dit wordt niet opgemerkt en gemeld voor de start van de voorstelling, dan wordt voor elke frisbee meer 1 punt in mindering gebracht, voor vermenigvuldiging of totaaltelling.
  2. Elke worp, gedaan voor het verstrijken van de tijd, telt mee voor het totaal, hoewel de eigenlijke vangst niet binnen de tijd hoeft te vallen.
  3. Als een hond gedurende de wedstrijdronde een sanitaire stop maakt op of buiten het wedstrijdterrein wordt de tijd onmiddellijk stopgezet en niet meer hervat. De speler dient de betreffende plek goed schoon te maken. Het team wordt niet gediskwalificeerd voor zo’n incident, maar naast de verbeurdverklaring van de resterende tijd, worden er 5 strafpunten opgelegd van de totaalscore van 40 punten, voor vermenigvuldiging. Met dien verstande dat er nooit een lagere score dan 0 kan voorkomen.
  4. Bij een onderbreking buiten de macht van de speler (dus geen sanitaire stop) wordt de tijd z.s.m. opgeschort op aangeven van één van de juryleden. De onderbreking wordt behandeld (opruimen veld en de overtreder wordt terechtgewezen) en de speler kan de rest van de ronde afmaken. De tijd start waar die was stopgezet en de hond mag naar eigen keuze van de speler ergens op het veld verdergaan.
   Daarnaast heeft de deelnemer de optie om helemaal opnieuw te beginnen, mits gesteund door een meerderheid van de jury, teneinde te voorkomen dat de onderbreking wordt veroorzaakt door iemand die de speler juist de gelegenheid wil bieden opnieuw te beginnen.
   Indien het voorval vroeg in de ronde plaatsvindt, kan de speler de nieuwe ronde onmiddellijk afwerken. Als dit in de tweede helft van de ronde gebeurt, mag de speler ervoor kiezen naar het einde van de startlijst te gaan om de hond te laten rusten.
   Voor alle onvoorziene afleidingen en onderbrekingen die op het veld plaatsvinden, wordt de tijd gestopt: indien de hond direct of indirect gevaar loopt of het team niet vrijelijk kan optreden. De beslissing om de tijd te stoppen is aan de wedstrijdofficials.
  5. Het juryteam voor elke klasse zal uit vier personen bestaan, waarbij een persoon per onderdeel is aangewezen: Hond, Speler, Team en Catchratio. Elk lid kent een maximale score van 10 toe tot op het honderdste punt. Daardoor zal elk team ten hoogste 40 punten kunnen scoren. De jury heeft algehele vrijheid in het toekennen van punten, en hun beslissingen zijn onherroepelijk en niet aanvechtbaar.
  6. Het hond-jurylid kent scores toe van maximaal 2,50 voor de vier honden elementen. De totale hond-score is het totaal van deze vier elementen.
  7. Het speler-jurylid kent scores toe van maximaal 2,50 voor de vier speler elementen. De totale speler-score is het totaal van deze vier elementen.
  8. Het team-jurylid kent scores toe van maximaal 2,50 voor de zeven (7) team elementen. De totale team-score is het totaal van de beste vier (4) onderdelen.
  9. Het uitvoering-jurylid berekent de worp-vangst ratio per team en vermenigvuldigt dat met 10 om de totale uitvoering-score af te leiden. Er dienen minimaal 18 worpen gedaan te worden tijdens de show; anders is 18 het uitgangspunt om de uitvoering-score te berekenen.
   Om als worp of bedoelde roller (en mogelijke vangst) mee te tellen, moet de frisbee de hand van de speler hebben verlaten vóór de vangstpoging van de hond. Dientengevolge tellen takes niet mee als worp of mogelijke vangst in de berekening van de uitvoering-score. Alle andere releases zullen als worp meetellen. Enkel frisbees die bedoeld zijn voor de hond om te vangen, tellen mee.
  10. In gevaar brengen van honden:
   Om veilige trainings- en omgangsmethoden voor frisbeehonden te stimuleren, heeft de USDDN de “gevaarlijk gedragregel” in het leven geroepen. Bij voorvallen die de gezondheid van de hond in gevaar brengen, vindt puntenaftrek plaats, voor de vermenigvuldiging:

   

  • Verdraaiing: als de hond zich in vreemde/ gevaarlijke bochten wringt tijdens sprong, vlucht, vangst of landing. Een half (0,5) tot een (1) punt aftrek per voorval;
  • Doorzakken/ in elkaar zakken: als bij de landing de poten van de hond dusdanig samenklappen dat een ander lichaamsdeel (zoals lijf of hoofd) ook de grond raakt. Twee (2) tot drie (3) punten aftrek per voorval.
  • Klap: als, voordat de poten de grond raken, een lichaamsdeel van de hond (rug, borst, hoofd etc.) tegen de grond slaat tijdens de landing na een sprong, vault, vangst of dog stall. Niet inbegrepen is een slippartij a.g.v. de jacht op een lage worp. Drie (3) tot vier (4) punten aftrek per voorval.

   

  Om de minimale aftrek op te leggen, moeten ten minste twee (2) van de vier (4) juryleden het eens zijn. Om de maximale aftrek op te leggen, moeten drie (3) van de vier (4) juryleden het eens zijn met elkaar (3 van de 4 juryleden kunnen ook besluiten een de minimumaftrek op te leggen). Dit om er zeker van te zijn dat het voorval, waarvoor aftrek wordt toegekend, zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Tijdens of na elke freestylronde worden deelnemers op de hoogte gebracht van aftrekpunten, zodat men kans heeft de voorstelling aan te passen. Bekendmaking geschiedt persoonlijk of op papier bij het inschrijfbureau, dan wel startlijstaankondiging.

   

  Teams met 6 of meer aftrekpunten op een dag, worden gediskwalificeerd.

 • Tijdens een Qualifier voor het Wereldkampioenschap wordt een willekeurige startvolgorde bepaald, waarin de eerste ronde Freestyle wordt afgewerkt. Deze startvolgorde blijft hetzelfde gedurende de eerste twee ronden van de wedstrijd en wordt in omgekeerde volgorde van score afgewerkt van laagste score naar hoogste score tijdens de laatste ronde Freestyle. Tijdens de Wereldkampioenschap starten de deelnemers de eerste twee ronden in willekeurige startvolgorde en de derde ronde in omgekeerde volgorde van laagste score naar hoogste score.

   

  Vanaf 2011 kwalificeren deelnemers van een USDDN Qualifier zich direct voor de USDDN Wereldkampioenschappen met inbegrip van het spelen van drie ronden gedurende het weekend. Alle deelnemers starten met een gelijke 0-score. De USDDN behoudt zich het recht om voor de top 18 een extra dag aan het format toe te voegen met deze zogenaamde ‘Hoogtepunten’. De USDDN SC nodigt van elke Qualifier uit de hele wereld van de twee aparte divisies 5 teams en 2 alternatieve teams (reserve) uit om mee te doen aan het Wereldkampioenschap. Raadpleeg de USDDN website voor de laatste update van de alternatieve aftelling regels.

   

  Nationale divisie deelnemers zijn (eveneens) onderworpen aan de US Disc Dog (USDDN) jury criteria voor Freestyle en de US Disc Dog jury criteria voor Toss & Fetch, zoals ontwikkeld door de Steering Committee.

   

  • 90 seconden Toss & Fetch en twee rondes van 120 seconden voor Freestyle.
  • Beste vijf worpen tijdens Toss & Fetch tellen.
  • Afstandstabel voor Toss & Fetch is 10, 20, 30 en 40 yards.
  • Scoretabel voor Toss & Fetch is 1, 2, 3 en 4 punten, met een extra half punt als de vangst is gedaan met alle vier poten van de grond in een duidelijke sprongbeweging. Scoring van 1 tot 4,5 mogelijk.
  • Een worp telt zolang ten minste één poot op of binnen de linker of rechter veldlijn is.
  • Alle deelnemers nemen deel aan de laatste ronde, tenzij anders bepaald.
  • De winnende score wordt berekend door de beide Freestyle rondes met 1,5 te vermenigvuldigen en daar de Toss & Fetch bij op te tellen.
 • Deelnemers in deze klasse starten in de volgorde van inschrijving en hun startnummer wordt, indien verstrekt, onder het deelnemerspakket geschreven. Deze wedstrijdvolgorde blijft gedurende beide ronden, één ronde Freestyle en één ronde Toss & Fetch, gehandhaafd.

   

  Deze divisie/ klasse wedstrijden zijn alle wedstrijden die geen Qualifier voor de Nationale Kampioenschappen zijn, maar die wel de US Disc Dog (USDDN) jureer criteria gebruiken voor Freestyle en de US Disc Dog jureer criteria gebruiken voor Toss & Fetch, zoals ontwikkeld door de Steering Committee.

  • 90 seconden voor Toss & Fetch en 90 seconden voor Freestyle.
  • Voor Toss & Fetch tellen de beste vijf worpen.
  • Afstandstabel voor Toss & Fetch is 10, 20, 30 en 40 yards.
  • Scoretabel voor Toss & Fetch is 1, 2, 3 en 4 punten, met een extra half punt als de vangst is gedaan met alle vier poten van de grond in een duidelijke sprongbeweging. Scoring van 1 tot 4,5 mogelijk.
  • De winnaars worden bepaald door de Freestyle met 3 te vermenigvuldigen en daar de Toss & Fetch bij op te tellen.
 • Deelnemende teams aan de Toss & Fetch krijgen ieder 90 seconden speeltijd. Gedurende deze tijd mag het team een onbeperkt aantal worpen doen met één frisbee. Slechts de beste vijf worpen tellen mee voor de teamscore.

   

  Door tijdgebrek kan het bij sommige wedstrijden voorkomen dat oefenworpen niet zijn toegestaan voor de beurt van de speler. Het team moet achter de startlijn staan voor aanvang. De tijd start als de hond of de frisbee de startlijn passeert. De speler dient de frisbee te allen tijde van achter de startlijn te gooien. Daarbuiten mag hij/zij zich vrij over het veld bewegen. Als de speler op of over de startlijn stapt tijdens de worp, telt deze niet (voetfout). Elke frisbee geworpen voor het verstrijken van de tijd zal, mits gevangen, meetellen. Na de worp mag de speler over het veld bewegen, maar moet achter de startlijn terugkeren voor elke worp. De hond hoeft alleen voor de eerste worp achter de startlijn te zijn. Als de hond vangt, telt de plaats waar de achterste poten landen (niet perse achterpoten), ofwel de poten die het dichtst bij de startlijn zijn. In geval van een omtrekkende beweging van bijvoorbeeld een Border Collie kunnen dit de voorpoten zijn.

   

  Punten worden verdiend op de 10, 20, 30 en 40 yard lijn, met 1 punt bij 10 yards, 2 bij 20 yards, 3 bij 30 yards en 4 bij de 40 yardlijn, met een half punt extra als de vangst gebeurt met alle vier de poten in de lucht in de 10-40 yards zone. Als de hond een poot aan de grond heeft gedurende de vangst, zal dat tellen als gewone vangst, zonder bonus. Een lucht-vangst wordt alleen als zodanig aangemerkt als de hond een duidelijke sprongbeweging maakt met alle vier de poten duidelijk van de grond. Bij twijfel wordt de vangst als “grond vangst” genoteerd. Een vangst moet gedaan worden binnen de aangegeven zijlijnen en zal tellen zolang er maar één poot van de hond binnen of op die lijnen blijft. Als de achterste poot van de hond landt op een lijn, zal de vangst tellen als ware hij gedaan in de volgende zone.

  Op elk moment gedurende 90 seconden mag de speler de startlijnrechter inseinen dat hij/zij van frisbee wisselt in geval van kapotte rand, scheur of een andere beschadiging die de vlucht nadelig kan beïnvloeden of de hond mogelijk kan verwonden. In zo’n geval loopt de speler naar de lijnrechter en overhandigt de frisbee, voordat hij/zij de vervangende frisbee pakt. De tijd wordt niet stopgezet tijdens deze wissel. Of en wanneer zo’n wissel plaatsvindt, is geheel aan de speler.

   

  Als tijdens de toegewezen tijd de hond een sanitaire stop maakt, zal de tijd direct worden stopgezet en niet meer worden hervat. De speler dient onmiddellijk en deugdelijk op te ruimen. Het team zal niet worden gediskwalificeerd, maar naast het verlies van de resterende tijd, vindt puntenaftrek plaats, gelijk aan het aantal worpen/ vangsten die zijn gedaan door de speler tot het moment van de sanitaire stop. Toepassing van deze regel zal echter nooit leiden tot een score lager dan nul.

   

  In geval van een gelijke stand zullen beide teams een laatste worp doen (penalty). De winnaar is het team met de hoogste score. Indien er wederom een gelijkstand ontstaat, dan wordt deze procedure herhaald. De penalty gaat door totdat er een winnaar is met het hoogst aantal punten door één worp. Middels ‘kop of munt’ mag een team kiezen of ze als eerste of tweede start. Voorafgaand aan elke penalty ronde wordt dit herhaald c.q. middels ‘kop of munt’ bepaald wie mag kiezen of hij/zij als eerste of tweede start.

 • Deelnemende teams aan de Toss & Fetch krijgen ieder 90 seconden speeltijd. Gedurende deze tijd mag het team een onbeperkt aantal worpen doen met één frisbee. Slechts de beste vijf worpen tellen mee voor de teamscore.

   

  Voor de Super-Pro Qualifier Klasse moeten alle teams de gelegenheid krijgen om twee rondes te spelen. Echter, indien een klasse een groot aantal deelnemers kent, dan kan de organiserende partij ervoor kiezen om uitsluitend de top 18 best scorende teams toe te laten tot de tweede ronde om zo het winnende team te bepalen.

   

  Door tijdgebrek kan het bij sommige wedstrijden voorkomen dat oefenworpen niet zijn toegestaan voor de beurt van de speler. Het team moet achter de startlijn staan voor aanvang. De tijd start als de hond de startlijn passeert. De speler dient de frisbee te allen tijde van achter de startlijn te gooien. Daarbuiten mag hij/zij zich vrij over het veld bewegen. Als de speler op of over de startlijn stapt tijdens de worp telt deze niet (voetfout). Elke frisbee geworpen voor het verstrijken van de tijd zal, mits gevangen, meetellen. Na de worp mag de speler over het veld bewegen, maar moet achter de startlijn terugkeren voor elke worp. De hond hoeft alleen voor de eerste worp achter de startlijn te zijn. Als de hond vangt, telt de plaats waar de achterste poten landen (niet perse achterpoten), ofwel de poten die het dichtst bij de Startlijn zijn. In geval van een omtrekkende beweging van bijvoorbeeld een Border Collie kunnen dit de voorpoten zijn.

   

  Punten worden verdiend op de 10, 20, 30 en 40 yard lijn, met 1 punt bij 10 yards, 2 bij 20 yards, 3 bij 30 yards en 4 bij de 40 yardlijn, met een half punt extra als de vangst gebeurt met alle vier de poten in de lucht in de 10-40 yards zone. In de Super-Pro Toss & Fetch is er een 5 yards brede bonus zone, die loopt van de 10 yard lijn tot de 50 yard lijn. Als een hond de frisbee vangt met één poot in deze bonus zone, dan verdient het team nog eens een halve punt extra. Hierdoor wordt het mogelijk om per vangst maximaal 5 punten te verdienen. Met een maximum van 5 worpen kan een team per ronde maximaal 25 punten scoren. Als de hond een poot aan de grond heeft gedurende de vangst, zal dat tellen als gewone vangst, zonder bonus. Een lucht-vangst wordt alleen als zodanig aangemerkt als de hond een duidelijke sprongbeweging maakt met alle vier de poten duidelijk van de grond. Bij twijfel wordt de vangst als “grond vangst” genoteerd. Een vangst moet gedaan worden binnen de aangegeven zijlijnen en zal tellen zolang er maar één poot van de hond binnen of op die lijnen blijft. Als de achterste poot van de hond landt op een lijn, zal de vangst tellen als ware hij gedaan in de volgende zone.

   

  Op elk moment gedurende de 90 seconden mag de speler de startlijnrechter inseinen dat hij/zij van frisbee wisselt in geval van kapotte rand, scheur of een andere beschadiging die de vlucht nadelig kan beïnvloeden of de hond mogelijk kan verwonden. In zo’n geval loopt de speler naar de lijnrechter en overhandigt de frisbee, voordat hij/ zij de vervangende disc pakt. De tijd wordt niet stopgezet tijdens deze wissel. Of en wanneer zo’n wissel plaatsvindt, is geheel aan de speler.

   

  Als tijdens de toegewezen tijd de hond een sanitaire stop maakt, zal de tijd direct worden stopgezet en niet meer worden hervat. De speler dient onmiddellijk en deugdelijk op te ruimen. Het team zal niet worden gediskwalificeerd, maar naast het verlies van de resterende tijd, vindt puntenaftrek plaats, gelijk aan het aantal worpen/ vangsten die zijn gedaan door de speler tot het moment van de sanitaire stop. Toepassing van deze regel zal echter nooit leiden tot een score lager dan nul.

 • 10.1 Onderdelen

   

  Bij het jureren van USDDN Freestyle onderdelen is het belangrijk dat het jurylid zich bewust is dat hij/zij een onderdeel jureert en zich daar voor 100% op concentreert.

   

  Alle vier de onderdelen staan los van elkaar en kunnen en zullen dan ook verschillen. Bijvoorbeeld in een team met een ervaren speler en een beginnende hond zal de speler doorgaans hoger scoren dan de hond. Echter, bij een getalenteerde hond en een speler die onervaren of slecht georganiseerd is, weinig innovatief, herhaalt, weinig of geen moeilijkheidsgraad heeft, slecht veldgebruik toont en/of geen vloeiende overgangen heeft, ligt de score van de hond normaliter hoger. Wanneer je echter een super hond hebt, die alle grootse kwaliteiten toont en de speler is onervaren of gooit alleen eenvoudige worpen, dan zal de hondscore niet altijd de 2,5 bereiken in alle elementen. Dat komt omdat de hond onvoldoende uitgedaagd is met innovatieve en moeilijke worpen en dus minder dan mogelijk zal scoren in gedrevenheid, apport, atletisch vermogen en grip. Een maximum score van 2,5 in elke categorie kan alleen worden uitgedeeld als de speler de hond voldoende heeft uitgedaagd. Als hond en speler de gevraagde teamelementen hebben, maar dat niet in een vloeiende, soepele en overtuigende show tonen, zullen de teamelementen mogelijk lager scoren.

   

  Gedrevenheid

   

  Als de hond op enig moment de concentratie verliest, zal die lager scoren in gedrevenheid. Bij te hoge gedrevenheid heeft de hond misschien tijd om in de frisbee te bijten en te beschadigen en zal dus lager scoren in gedrevenheid of grip. Echter, een hond die gebrek aan concentratie heeft (of van het veld wegkijkt en staart) zal lager scoren dan een hond met te hoge gedrevenheid die op de frisbee kauwt.

   

  Apport

  Als de hond geen verschillende opties van terugbrengen toont of een hoog percentage van de worpen mist, kan hij op alle 4 de elementen laag scoren. Dat hangt af van het feit of hij de concentratie verloor, niet goed volgde, te vroeg sprong of niet goed greep tijdens de vangst. Bij innovatieve apport kan de score omhoog gaan, zoals bij afgifte van de frisbee in de hand van de speler of bij een wisseling van de frisbee in de lucht.

   

  Atletisch vermogen

   

  Dit onderdeel wordt niet gejureerd op de hoogte van de sprong, maar eerder hoe goed gecontroleerd de sprong is in verhouding tot de mogelijkheden van het ras. Controle wordt getoond door een comfortabel gevoel in de lucht. Als een hond zich niet lekker voelt in de lucht kun je dat zien (score voor atletisch vermogen zal dan laag zijn, ongeacht de hoogte van de sprongen) als hun lichaam in de lucht draait of zwaait, als hij op een achterpoot landt of erger: crasht bij de landing. Een goede sprong vertoont de drie elementen van een sprong: goede afzet, gecontroleerde vlucht/luchttijd en een goede landing.

   

  Honden worden tevens gejureerd op rennen, staan, salto’s en vault-sprongen. Overdreven veel of hoge vaults zal de diversiteitscore van de speler verlagen en bij slechte landingen het atletisch vermogen score van de hond.

   

  Aanvankelijk werd gediscussieerd over de flip als apart subelement en de Steering Committee heeft besloten deze te vatten onder het subelement multiple. Flips tellen als multiple, mits er 3 vlot achter elkaar gedaan worden (maximaal 1 seconde tussentijd). In de hond-elementen telt de flip als een variatie van een sprong bij atletisch vermogen. Tevens kijkt het jurylid of de hond in beide richtingen flipt en of beide richtingen gelijkwaardig zijn.

   

  Bij het atletisch vermogen wordt de hond gejureerd op vier soorten sprongen: de staande sprong, de lopende sprong, de flipsprong en de vaultsprong (allen horizontaal of verticaal). Niet alle sprongen hoeven gedaan te worden, maar het toont behendigheid van de hond als hij er meerdere laat zien. Als iemand één of twee flips doet, telt dat mee in de release-diversiteit van de speler en voor de hond in atletisch vermogen.

   

  Grip

   

  Een hond die een frisbee een paar keer aanraakt voor de vangst, terugduwt naar de speler of een butterflyworp vangt, telt als innovatie en scoort hoger in dit segment.

   

  Veldpresentatie

   

  Hier heeft de speler de vrijheid om publiek en jury te bespelen met een diversiteit aan worpen, in lengte en richting. Ook wordt gekeken naar hoe de speler zichzelf presenteert op het veld. Een speler dient een doordacht patroon van bewegingen met korte, gemiddelde en lange worpen te laten zien, waarbij hijzelf hetzij in de lengte van het veld, in een grote cirkel, ruit of vierkant beweegt op een vloeiende manier. Een andere veldbeweging is okay, maar let echter op spelers die slechts rechte worpen van het ene eind van het veld naar het andere doen of in een cirkel. Hier toont de hond veldbeweging niet de speler. Alleen gemiddelde of lange worpen recht voor de hond zijn onvoldoende om innovatief, een moeilijke veldbeweging en/of release diversiteit te zijn. Hoe meer 90 of 180 graden draaiingen de hond maakt, des te hoger zal de score in alle drie onderdelen zijn: hond, speler en team. Door deze toevoeging van innovatie en moeilijkheidsgraad met blinde releases in de show wordt het moeilijker voor speler en hond. De beweging dient niet slechts tijdens een stukje, maar tijdens de hele show plaats te vinden.

   

  Release Diversiteit

   

  Dit is het meest geïnnoveerde element in onze jureercriteria. Hier hebben de deelnemers de vrijheid om creatief te zijn met hun worpen, releases en andere trucs die niet door andere categorieën gevat zijn, zolang deze maar een variatie aan grips en releases tonen. Een vernieuwend team scoort hier goed. Een speler moet ten minste 3 verschillende releases met verschillende grips laten zien om goed te scoren. De hoogte van de score in dit subelement hangt af van de uitvoering van deze drie en of het team er meer tracht te tonen. De noviteit van de speler kan scoren in alle vier elementen. Dit is afhankelijk van het feit of de vernieuwing een truck, overgangsbeweging, veldbeweging, of disc management is. Elke truc, worp of release die vaker dan twee keer gedaan wordt, behalve in het multiple segment, kan de diversiteitscore verlagen. Een speler met een hogere moeilijkheids-en innovatiegraad (zelfs als ze een lager vangstpercentage hebben) scoort hoger dan iemand met een hogere vangstratio en lagere moeilijkheidsgraad.

   

  Ritmisch team

   

  Dit is een prima element om vernieuwende, soepele overgangsbewegingen tussen de manoeuvres en segmenten te tonen om zo hoger te scoren. Dit is die ene categorie waar professionaliteit aan een oefening toegevoegd kan worden, door concentratie op en toevoeging van goede spins of hurken na een flip of een spin tussen segmenten. Een voorbeeld van een geweldige overgangsbeweging is waar de speler rolt en de hond midden in die rol over de speler springt. Hier kan dus ook het zogenaamde showmanship scoren. Een speler die niet van truc naar truc, van segment naar segment beweegt of mindere overgangen toont, zal een lagere ritmisch team scoren. Zie onervaren teams zich zorgen maken over overgangsbewegingen als ze hun worpen en releases nog niet onder de knie hebben.

   

   

   

   

  Disc Management

   

  Een heel goede vernieuwing hier is als een speler een schijf onder z’n shirt of broek klaar heeft voor de volgende truc. Een speler die zijn releases en herplaatsingen niet vloeiend en zonder onderbrekingen uitvoert, zal hier lager scoren. Oefeningen, steeds uitgevoerd in groepjes van vier, met een vijfde als follow-up scoort eveneens lager wanneer geen variatie wordt aangebracht. Een speler die staat te wachten op de terugkeer van zijn hond en niet goed beweegt, kan op drie elementen lager scoren: disc management, veldpresentatie en ritmisch team. Een onervaren speler kan frisbees aan het rapen zijn, terwijl de hond al staat te wachten of de speler volgt. Ook kan het zijn dat ze een wat tevens  een twee-frisbee-routine genoemd wordt hebben. Dat is een team dat halverwege hun show alleen nog maar segmenten heeft met twee of drie frisbees, omdat de overige frisbees verspreid over het veld liggen. Goed disc management kenmerkt zich doordat je de speler zelden frisbees ziet rapen, omdat de aandacht bij de hond is.

   

  Team elementen

   

  Als een team een nieuwe/vernieuwende truc toont – twee verschillende overs, twee verschillende vaults, hond vangst, multiple segment, team beweging, passeerbeweging, gerichte afstandsbeweging (cirkel of zig-zag of vergelijkbare figuur) – scoort de vernieuwing in de betreffende categorie. Bedenk dat een team slechts 4 van de 7 mogelijke elementen hoeft te tonen, dus er is genoeg ruimte voor inventiviteit. Aangezien sommige categorieën/elementen tegelijk uitgevoerd zouden kunnen worden, is het al helemaal niet moeilijk om deze drempel te halen. Als een team een aparte truc laat zien dat niet in één van deze categorieën/elementen past, zal dat scoren in de release diversiteit. Als een speler slechts 3 van de 7 elementen laat zien, zal hij ook in slechts 3 scoren. Bij 4 of meer elementen tellen de 4 beste. Het is altijd beter om er zo veel mogelijk te laten zien, omdat het scores oplevert voor alle getoonde onderdelen. De hoogte van de score wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoering. Deze team elementen zijn een richtlijn en zijn samengesteld door het bekijken van vele jaren WK. In die periode toonde 98% van de WK deelnemers 5 van de 7 subelementen.

   

  Multiple

   

  Dit segment houdt in dat er ten minste 3 frisbees snel achter (maximaal 1 seconde) elkaar gegooid worden. Mogelijk zelfs met een variatie van multiples, zoals draaiingen en zelfs flips, zolang het maar snel achter elkaar gebeurt.

   

  Passing[1]

   

  De hond start aan één zijde van de speler en passeert de speler. Dit mag op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tussen de benen door, over de speler heen (met of zonder aanraking) of dichtbij langs de speler. Hierbij vangt de hond een frisbee aan de andere kant van de speler in een rechte lijn. Daarna moet de hond direct terugrennen, de speler op één van de hierboven aangegeven wijzen passeren en een frisbee vangen aan de andere kant van de speler. De hond passeert de speler twee keer dichtbij en verwijdert zich vervolgens van de speler (minimaal 10 meter). De hond mag aan elke kant van de speler passeren en de speler mag zich omdraaien op de plek.

   

  Uitvoering

   

  Deze score is precies wat hij zegt. De exacte ratio tussen vangsten en missers. Het minimum aantal worpen bij een Freestyle show is 1. Als er minder dan 18 worpen gedaan zijn, plaatst het uitvoering-jurylid een 18 in de worpenkolom om zo tot een score te komen. Enkel worpen die duidelijk voor de hond bedoeld zijn, tellen mee. Het leuke van deze aparte categorie is dat deze ratio niets te maken heeft met de andere categorieën. Het is belangrijk dit te scheiden, want we hebben teams met een hoge vangstratio gezien die ook een hoge moeilijkheidsgraad toebedeeld kregen in andere onderdelen en ze mogen niet met elkaar verbonden zijn. Sommige deelnemers schroeven deze ratio op ten koste van hun moeilijkheidsgraad in hun show. Vaak verliezen Toss & Fetch honden hun consistentie in vangen als ze met freestyle beginnen, omdat de hond het vluchtpatroon van de frisbee niet meer kan anticiperen. Daarom is release verscheidenheid van belang, om speler en hond te stimuleren.

   

  Het jurylid dat de uitvoering jureert telt alleen de (gemiste) frisbees die bedoelt waren als worp voor de hond. Als een speler bijvoorbeeld per ongeluk frisbees laat vallen, bewust op de grond gooit, omdat hij ze niet in één hand kan houden of frisbees laat vallen tijdens het jongleren, dan worden deze frisbees niet geteld als worp/gemiste worp. Bij het jongleren waarbij bijvoorbeeld de derde frisbee wel bedoeld is voor de hond en de hond deze niet vangt, dan telt dit wel als misser. [2]

   

  Jurering bij Sanitaire Stop[3]

   

  In geval van een sanitaire stop wordt gejureerd wat de jury tot dat moment heeft gezien. Theoretisch kan het voorkomen dat de hond na 10 of 20 seconden al een sanitaire stop maakt. In dit geval worden deze 10 of 20 seconden gejureerd. Het spreekt voor zich dat de score lager uitvalt, omdat het team (nog) niet alles heeft laten zien. Er geldt altijd een minimum aantal worpen van 18 (dus ook de uitvoering zal procentueel lager uitvallen).

  10.2 Scorevoorbeelden

   

  • Als een team een van de subelementen tracht te doen, krijgen ze gebruikelijk minimaal 1,0-1,5 van de 2,5.
  • Bij een voldoende poging (en misser) wordt normaliter 1,5-1,7 toegekend.
  • Bij een goede poging en het halen of missen van het subelement krijgt men gebruikelijk 1,7-1,9.
  • Bij een poging en het succesvol halen van het subelement met enige moeilijkheidsgraad krijgt men gewoonlijk 1,9-2,2.
  • Bij een zeer succesvolle en moeilijke truc, en het kan niet beter, zou men 2,2-2,5 moeten krijgen.

   

  Stel je voor dat in de show die je net zag alle 4 de subcategorieën gelijk zijn en je wilt dit onderdeel met 96% van de maximale 10,00 punten waarderen, dan zou je 2,4 voor elke subcategorie geven. Vermenigvuldigd met 4 is dat 9,60 (of 96%) op dit onderdeel (slechts een richtlijn, maar het werkt goed).

   

  • 2,40 X 4 = 9,60 (96%) of hoger, “A+” Superieur
  • 2,25 X 4 = 9,00 (90%) of hoger, “A” Uitstekend
  • 2,00 X 4 = 8,00 (80%) of hoger, “B” Bovengemiddeld
  • 1,75 X 4 = 7,00 (70%) of hoger, “C” Gemiddeld
  • 1,50 X 4 = 6,00 (60%) of hoger, “D” Benedengemiddeld

   

  Als je het onderdeel waarin jij jureert gemiddeld met 80% van de mogelijke 10 punten waardeert, geef je 2,00 punten voor elk subelement. Als bijvoorbeeld de hond uitblinkt in atletisch vermogen geef je dat stukje 2,26 en de andere subelementen 2,00.

   

  Als een speler overdreven veel of hoge vaults toont, kun je zijn score bijstellen in de atletiek van de hond, de release diversiteit van de speler en in het subelement vaults. Doorgaans als een team 3 tot 5 vaults laat zien met verschillende releases en houdingen en met een veilige hoogte zou dat geweldig zijn. Bij een deelnemer zonder dit soort variaties, en zeker als hij de hond tot overdreven hoge sprongen dwingt, zullen de spelerelementen lager scoren.

   

  Als een deelnemer een element herhaalt (bijvoorbeeld vaults, overs of multiples), omdat de vorige niet beviel, zullen alle elementen tellen. Dus als het team twee mindere vaults heeft laten zien en besluit om er nog twee te doen, brengen de twee mindere de totaalscore omlaag. Vuistregel is kwaliteit gaat voor kwantiteit.

   

  Freestyle beslaat 85% van de eindscore en Toss & Fetch 15%.


  10.3 Qualifier en Wereld Kampioenschappen Klassen

  In de Super Open klasse zullen de meeste deelnemers tussen de 1,60 en 2,5 marge scoren. Er zal wat variatie zijn in goed scorende honden ten opzichte van de speler alsook andersom.

   

  10.4 Divisie II

   

  Ook in deze divisie zullen de scores tussen de 1,60 en 2,50 liggen.

   

  10.5 Toss & Fetch

   

  Soms is het Toss & Fetch onderdeel verworden tot een race, waarbij zoveel mogelijk worpen en vangsten gedaan moeten worden. Een deelnemer met een kleine hond zal het dus niet zo goed vergaan, of een ander ras (dan herdershonden) wordt afgestraft vanwege trager atletisch vermogen van de hond. Iemand met een snelle hond zal dus meer worpen kunnen doen. Als een speler in een Toss & Fetch competitie een fout maakt, betekent dat doorgaans dat hij kan inpakken: hij zal de cut of de top 10 niet halen. De USDDN heeft besloten er geen race van te maken en wordt de nadruk gelegd op techniek (90 seconden voor een onbeperkt aantal worpen, waarvan alleen de beste 5 tellen). Zo hebben grote, kleine, snelle honden en andere rassen hetzelfde speelveld en een kans om een goed resultaat neer te zetten.

   

  10.6 Spreadsheets

   

  In het originele USDDN jureerhandboek zijn spreadsheets/werkbladen voor het jureren opgenomen. Qua tekst en inhoud wijken deze niet af van de teksten, zoals in dit handboek beschreven. Voor de wedstrijden in Nederland worden verschillende jureerprogramma’s en werkbladen gebruikt, waarin de officiële reglementen zijn verwerkt.

 • 11.1 Indeling jury

  Het hoofd Freestyle jurylid jureert de team elementen en het hoofd Toss & Fetch jurylid houdt de score bij. Deze twee hebben een doorslaggevende en beslissende stem met betrekking tot alle zaken in hun respectievelijke onderdelen en divisies. Lijnrechters, staf, vrijwilligers of deelnemers nemen geen  beslissingen. De lijnrechter maakt alleen zichtbare handgebaren, indien daartoe door hoofd Toss & Fetch opgeroepen. De lijnrechter is één van de belangrijkste leden voor de Toss & Fetch en vormen een tweede paar ogen en oren op het veld.

   

  11.2 Qualifier competitie format

   

  Wereld Kampioenschappen Super-Open Freestyle Qualifier Divisie: de eerste twee (2) rondes worden afgewerkt in de oorspronkelijke, willekeurige volgorde en de laatste ronde in omgekeerde volgorde van de laagst scorende naar de hoogst scorende.

   

  • Een ronde Freestyle 2 minuten
  • Een ronde Toss & Fetch 90 seconden
  • Een ronde Freestyle 2 minuten

   

  Alleen teams uit de hoogste divisie/klasse kunnen zich kwalificeren.

   

  11.3 Freestyle regels – Volgens USDDN Jureer Criteria

   

  • De hond moet ten minste 18 maanden oud zijn om in een Freestyle klasse mee te doen.

   

  • Een deelnemer mag trachten zich met zoveel honden te kwalificeren als hij wil. Echter, alleen de eerste twee gekwalificeerde honden worden toegelaten tot de National Finals. Op de dag van de Wereld Kampioenschappen kan de deelnemer beslissen.
  • Officieel Reserve zijn de twee volgende, nieuwe teams op de ranglijst.
  • De kwalificatie is persoonsgebonden.
  • Beide Freestyle rondes duren 2 minuten vanaf de eerste release van een frisbee.
  • Teams mogen maximaal 10 goedgekeurde frisbees gebruiken. Frisbees moeten afkomstig zijn van de volgende drie producenten en de volgende types: Wham-O, Inc. Fastback Frisbee disc standard plastic, Flex plastic en Super-Flex, the Hyperflite K-10 disc standard plastic en Frostbite en de Innova Hero disc standard plastic. Elk team gebruikt binnen een ronde frisbees hetzelfde merk en type.
  • Er worden minimaal 18 worpen geteld voor de berekening van de Uitvoering/ Catch Ratio.
  • Rollers tellen mee in de uitvoering/catch ratio.
  • Positionering (Dog Stall) van de hond telt in het element team beweging, tenzij het in een (ander) teamelement valt.

   

  • Bevuiling van het veld draagt een verplichte straf van 5 punten vóór de vermenigvuldiging en de tijd stopt. De deelnemer mag doorgaan naar de volgende ronde(s).

   

  • Er is één (1) strafpunt voor elke extra frisbee die de deelnemer meer gebruikt dan de toegestane
  • De jureercriteria zijn gebaseerd op vier onderdelen die elk maximaal 10 punten scoren. Totale mogelijke score in een Freestyle ronde dus 40: hond, speler, team en uitvoering.
  • Elk element heeft subelementen gebaseerd op maximaal 2,50 punten.
  • De hond en speler elementen hebben ieder 4 subelementen die totaal maximaal 10 punten scoren en het team element heeft 7 subelementen, waarvan de speler er 4 van moet kiezen om de maximale 10 punten te behalen. Het uitvoering element is gebaseerd op het aantal vangsten, gedeeld door het aantal worpen, vermenigvuldigd met 10, waardoor een mogelijke score van 10 gehaald kan worden in het uitvoering element.

   

  11.4 Wijziging Teamelementen

   

  De naam van het Zig-Zag Element is gewijzigd om de Circulaire uitloop hierin op te nemen en is gewijzigd in ‘Gerichte Afstandsbeweging’.

   

  Gerichte     afstandsbeweging Het team voert een figuur uit met tenminste 4 opeenvolgende afstandsworpen waarbij de hond de frisbees vangt op enige/ ruime afstand (richtlijn minimaal 5 meter) van de speler, zoals een zig-zag, circulaire uitloop of vergelijkbaar. 2,50
  Circulair uitloop onderdeel  1)___2)___3)___4)___
  Zig-Zag onderdeel      1)___2)___3)___4)___

   

  11.5 In gevaar brengen van honden

   

  Om veilige trainings- en omgangsmethoden voor frisbeehonden te stimuleren, heeft de USDDN de “gevaarlijk gedragregel” in het leven geroepen. Bij voorvallen die de gezondheid van de hond in gevaar brengen, vindt puntenaftrek plaats vóór de vermenigvuldiging:

   

  • Verdraaiing: Als de hond zich in vreemde/ gevaarlijke bochten wringt tijdens sprong, vlucht, vangst of landing. Een half (0,5) tot een (1) punt aftrek per voorval.
  • Doorzakken/ in elkaar zakken: Als bij de landing de poten van de hond dusdanig samenklappen dat een ander lichaamsdeel (zoals lijf of hoofd) ook de grond raakt. Twee (2) tot drie (3) punten aftrek per voorval.
  • Klap: Als een lichaamsdeel van de hond (rug, borst, hoofd etc.) tegen de grond slaat voor de poten tijdens de landing na een sprong, vault, vangst of dog stall. Niet inbegrepen is een slippartij a.g.v. de jacht op een lage worp. Drie (3) tot vier (4) punten aftrek per voorval.

   

  Om de minimale aftrek op te leggen, moeten tenminste twee (2) van de vier (4) juryleden het eens zijn. Om de maximale aftrek op te leggen, moeten drie (3) van de vier (4) juryleden het eens zijn met elkaar. Dit om er zeker van te zijn dat het voorval waarvoor aftrek wordt toegekend, zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Tijdens of na elke freestyle ronde worden deelnemers op de hoogte gebracht van aftrekpunten, zodat men kans heeft de voorstelling aan te passen. Bekendmaking geschiedt persoonlijk of op papier bij het inschrijfbureau, dan wel startlijstaankondiging. Teams met 6 of meer aftrekpunten op een dag, worden gediskwalificeerd.

   

   

   

  11.6 Toss & Fetch regels volgens USDDN jureer criteria

   

  • 90 seconden voor Toss & Fetch begint als hond of frisbee de startlijn passeren.
  • De beste vijf worpen tellen, met onbeperkt aantal pogingen. Alle vangsten moeten binnen de zijlijnen plaatsvinden.
  • Afstandentabel is 10, 20, 30 en 40 yards, met een puntentabel van 1, 2, 3 en 4 punten, waarbij een half punt extra wordt verkregen voor vangsten met alle vier poten van de grond. Dit moet een duidelijke sprongbeweging zijn (onderbroken loopbeweging). In totaal kun je per worp 1 tot 4,5 punten scoren en in geval van een sprongbeweging moet ruimte zichtbaar zijn tussen grond en hond.
  • Bij twijfel is de vangst op de grond gedaan.
  • Als de deelnemer op enig moment gedurende de worp op of over de startlijn stapt, is dat een voetfout. In dat geval zal de vangst niet meetellen.
  • Bij de eerste worp moeten hond en deelnemer achter de startlijn zijn.
  • Deelnemers mogen vrij over het veld bewegen, zolang zij bij elke worp achter de startlijn zijn.
  • Deelnemers mogen frisbees wisselen, mits zij een zelfde merk en model op voorhand aan de startlijnrechter hebben gegeven. Dit zo vaak ze willen, vooropgesteld dat zij naar de lijnrechter moeten lopen en de in het spel zijnde frisbee overhandigen, voordat zij een vervangende krijgen.
  • Elke scoorzone begint op de lijn en eindigt voor het begin van de volgende lijn. Het punt wordt gescoord op de achterste landende poot van de hond (dit kunnen ook de voorpoten zijn als de hond de frisbee met een omtrekkende beweging van achteren nadert). Op de lijn betekent de volgende zone.
  • Zolang als één poot op of binnen de zijlijnen blijft, telt het punt. Buiten het veld betekent dat de hond alle vier poten buiten de linker- of rechterzijlijn heeft tijdens de vangst.
  • Vervuiling van het veld betekent één (1) strafpunt aftrek op de totaalscore per gegooide worp.

  11.7 Puntenrange

   

  World Finals Division at Qualifier or World Finals and Division II

   

  Meestal tussen 1.6-2.5

   

  Intermediate Freestyle

   

  Meestal tussen 1.0-2.0

   

  2.40 x 4 = 96% = (9.60 van de 10 punten)

  “A+” Superieur

  1. 30 tot 2.5 score

   

  2.25 x 4 = 90% = (9.00 van de 10 punten)

  “A” Uitstekend

  2.01 tot 2.29 score

   

  • x 4 = 80% = (8.00 van de 10 punten)

  “B” Bovengemiddeld

  1.76 tot 2.00 score

   

  1.75 x 4 = 70% (7.00 van de 10 punten)

  “C”  Gemiddeld

  1.51 tot 1.75 score

   

  1.50 x 4 = 60% (6.00 van de 10 punten)

  “D” Benedengemiddeld

  1.0 tot 1.5 score

   

  0.99 x 4 = 40% (4.00 van de 10 punten)

  “D-” Benendengemiddeld

  0.50 tot 0.99 score

   

   

  [1] Toevoeging/verduidelijking n.a.v. aanvullende vragen gesteld aan Melissa Heeter d.d. 25-3-2012.

  [2] Idem als bij 1.

  [3] Idem als bij 1.